Kosztorysowanie

Od prawidłowo skalkulowanych kosztów, zależy powodzenie oraz płynność prowadzenia inwestycji. Odpowiednio skalkulowane prace budowlane pozwalają sprecyzować jakie sumy będą przeznaczane na poszczególne etapy budowy. Pozwala to na dostosowanie jak najkorzystniejszego finansowania inwestycji. Szczegółowo i profesjonalnie wykonany kosztorys jest podstawą do wykonania budżetu oraz kontroli kosztów podczas prowadzenia inwestycji.
Wykonywane przez nas kosztorysy powstają w oparciu o sprawdzony program kosztorysowy Sykal. Kalkulacje oparte są zawsze na aktualnych zbiorach cen i nakładów, korygowanych naszym doświadczeniem zdobywanym każdego dnia podczas prowadzenia i nadzorowania inwestycji budowlanych. Lata doświadczeń pozwalają przewidzieć, które roboty bywają niedoszacowane, a przy których od razu można założyć oszczędności.

Menu