Generalne wykonawstwo

Najbardziej kompleksowe rozwiązanie z punktu widzenia Inwestora. Chętnie przyjmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem procesu budowlanego włącznie z ustanowieniem Kierownika Budowy. W tym wypadku rola Inwestora ogranicza się do kontroli i odbioru poszczególnych etapów robót, a docelowo gotowego obiektu budowlanego. Wysoką jakość naszych usług potwierdzają referencje i zadowolenie naszych Klientów.

Ogromną wagę przykładamy do zoptymalizowania procesu budowy oraz dostosowaniu technologii do oczekiwań Inwestora. Przed zawarciem umowy zawsze precyzyjnie określamy zakres robót oraz rodzaj stosowanych materiałów i rozwiązań. Roboty budowlane wykonywane są pod stałym nadzorem kadry inżynierskiej. Grupa zaufanych pracowników oraz firm podwykonawczych pozwala na sprawne przeprowadzenie robót zawsze w najwyższej jakości. Wszystkie umowy zawierane z firmą CMD zawierają ryczałtowe – niezmienne wynagrodzenie oraz szczegółowy harmonogram wykonania prac.

Menu