SPRZEDAŻ DOMÓW

CMD Królak Sp. z o.o.

Kontakt Development

Kontakt

Łukasz Królak

ul. Katowicka 11/U17
61-131 Poznań

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

CMD Łukasz Królak

Construction Management

Kontakt

Bernard Bartkowiak

Łukasz Królak

ul. Katowicka 11/U17
61-131 Poznań

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

CMD KRÓLAK Spółka z o.o. informuje, iż̇:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CMD Królak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11/U17, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632268, zwana dalej „Administratorem”, adres e-mail: biuro@cmd.net.pl;
 • Administrator nie powołał inspektora danych osobowych;
 • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@cmd.net.pl lub poprzez adres korespondencyjny CMD Królak Sp. z o.o. Katowicka 11/U17, 61-131 Poznań;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom świadczącym dla Administratora usługi informatyczne, firmom świadczącym dla Administratora pomoc prawną, podmiotom powiązanym z Administratorem, jak również partnerom handlowym Administratora;
 • Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 • podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do momentu stwierdzenia przez Administratora, że nie ma interesu w dalszym przechowywaniu Pani/Pana danych;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@cmd.net.pl,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub skorzystania z marketingu usług Administratora. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług CMD KRÓLAK Spółki z o.o.;
 • podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.
Menu