SPRZEDAŻ DOMÓW

CMD Królak Sp. z o.o.

Development

Kontakt

Łukasz Królak

ul. Katowicka 11/U17
61-131 Poznań

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

CMD Łukasz Królak

Construction Management

Kontakt

Bernard Bartkowiak

Łukasz Królak

ul. Katowicka 11/U17
61-131 Poznań

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane

CMD KRÓLAK Spółka z o.o. informuje, iż̇:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CMD Królak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11/U17, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632268, zwana dalej „Administratorem”, adres e-mail: biuro@cmd.net.pl;
 • Administrator nie powołał inspektora danych osobowych;
 • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@cmd.net.pl lub poprzez adres korespondencyjny CMD Królak Sp. z o.o. Katowicka 11/U17, 61-131 Poznań;
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom świadczącym dla Administratora usługi informatyczne, firmom świadczącym dla Administratora pomoc prawną, podmiotom powiązanym z Administratorem, jak również partnerom handlowym Administratora;
 • Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 • podane dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do momentu stwierdzenia przez Administratora, że nie ma interesu w dalszym przechowywaniu Pani/Pana danych;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@cmd.net.pl,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub skorzystania z marketingu usług Administratora. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług CMD KRÓLAK Spółki z o.o.;
 • podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.
Menu