Zarządzanie inwestycjami

W CMD przeprowadzamy Inwestora, w najkorzystniejszy dla niego sposób, począwszy od prac projektowych po oddanie obiektu do użytkowania. Nasze doświadczenie pozwala przejść przez wszystkie etapy budowy sprawnie, z zachowaniem zasady maksymalnych efektów przy minimalnych nakładach. Wybudujemy Twój wymarzony dom według Twojego projektu!
W zależności od oczekiwań, wielkości oraz rodzaju inwestycji proponujemy różne rozwiązania w zarządzaniu Państwa Inwestycjami Budowlanymi.
Zakres usługi dostosowujemy do potrzeb inwestycji.

Kierownik Budowy

Przejmując kierownictwo budowy, odpowiadamy za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, polskimi normami oraz sztuką budowlaną zgodnie z zakresem obowiązków opisanym w ustawie o Prawie Budowlanym.

Zastępstwo Inwestycyjne

Pełniąc funkcję Inwestora Zastępczego, przeprowadzamy budowę w Państwa imieniu, działając sprawnie, optymalnie finansowo i terminowo w wybranym dla inwestycji zakresie: ubieganie się o uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, sporządzenie harmonogramu oraz budżetu przedsięwzięcia, koordynacja pracy Inspektorów Nadzoru, udział w wyborze wykonawców i nadzór nad nimi w zakresie zamówień materiałów, jakości, kosztów i terminów prac.

Budynek mieszkalny „Słoneczne Wzgórze III”

Śrem

Kierowanie budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Inwestor: Marcopolo Development

Osiedle „Lawendowe Pola”

Kórnik

Kierowanie budową zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
Inwestor: Marcopolo Development

Osiedle „Słoneczne Wzgórze IV”

Śrem

Kierowanie budową zespołu budynków wielorodzinnych.
Inwestor: Marcopolo Development

Osiedle „Corner Park”

Śrem

Kierowanie budową budynków wielorodzinnych.
Inwestor: Marcopolo Development

Leśna Aleja

Zalasewo

Inwestor: Fludra Development

Generalne wykonawstwo

Najbardziej kompleksowe rozwiązanie z punktu widzenia Inwestora. Chętnie przyjmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem procesu budowlanego włącznie z ustanowieniem Kierownika Budowy. W tym wypadku rola Inwestora ogranicza się do kontroli i odbioru poszczególnych etapów robót, a docelowo gotowego obiektu budowlanego. Wysoką jakość naszych usług potwierdzają referencje i zadowolenie naszych Klientów.

Ogromną wagę przykładamy do zoptymalizowania procesu budowy oraz dostosowaniu technologii do oczekiwań Inwestora. Przed zawarciem umowy zawsze precyzyjnie określamy zakres robót oraz rodzaj stosowanych materiałów i rozwiązań. Roboty budowlane wykonywane są pod stałym nadzorem kadry inżynierskiej. Grupa zaufanych pracowników oraz firm podwykonawczych pozwala na sprawne przeprowadzenie robót zawsze w najwyższej jakości. Wszystkie umowy zawierane z firmą CMD zawierają ryczałtowe – niezmienne wynagrodzenie oraz szczegółowy harmonogram wykonania prac.

Przeglądy okresowe budynków i opinie techniczne

Dokonujemy kompleksowych przeglądów technicznych budynków w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, sanitarnym, elektrycznym i kominiarskim. Przeglądy wykonywane są przez stałą i doświadczoną grupę inżynierów i specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Wydajemy opinie techniczne stanu budynków dla różnych celów. Najczęściej na potrzeby rozbudowy czy remontu, stwierdzenia stopnia zużycia budynku oraz jego przydatności do użytkowania lub w celu stwierdzenie stanu obiektu budowlanego przed podjęciem decyzji o zakupie.

W opiniach i protokołach zawieramy zalecenia niezbędne do doprowadzenia budynku do pożądanego stanu technicznego. Proponowane rozwiązania zawsze są konsultowane ze zleceniodawcą oraz dostosowane do jego oczekiwań i możliwości inwestycyjnych. Na życzenie Klienta wykonujemy również kalkulację rekomendowanych robót budowlanych. Każdy przegląd może zostać uzupełniony o analizę termowizyjną.

Termowizja

Wykonujemy specjalistyczne analizy stanu technicznego budynku i izolacji, opartych na badaniach termograficznych. Badania wykonujemy przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania, lidera w dziedzinie urządzeń termograficznych, firmy FLUKE.

Zakres wykonywanych badań termowizyjnych:

  • lokalizacja mostków termicznych – miejsc przerw w izolacji termicznej budynku,
  • ocena poprawności osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej,
  • lokalizacja i określenie zakresu i intensywności zawilgoceń elementów budynku,
  • lokalizacja pęknięć przegród,
  • odwzorowanie przebiegu instalacji: C.O., C.W.U., ogrzewania podłogowego,
  • lokalizacja miejsc uszkodzeń instalacji C.O., C.W.U., ogrzewania podłogowego.

Kosztorysowanie

Od prawidłowo skalkulowanych kosztów, zależy powodzenie oraz płynność prowadzenia inwestycji. Odpowiednio skalkulowane prace budowlane pozwalają sprecyzować jakie sumy będą przeznaczane na poszczególne etapy budowy. Pozwala to na dostosowanie jak najkorzystniejszego finansowania inwestycji. Szczegółowo i profesjonalnie wykonany kosztorys jest podstawą do wykonania budżetu oraz kontroli kosztów podczas prowadzenia inwestycji.
Wykonywane przez nas kosztorysy powstają w oparciu o sprawdzony program kosztorysowy Sykal. Kalkulacje oparte są zawsze na aktualnych zbiorach cen i nakładów, korygowanych naszym doświadczeniem zdobywanym każdego dnia podczas prowadzenia i nadzorowania inwestycji budowlanych. Lata doświadczeń pozwalają przewidzieć, które roboty bywają niedoszacowane, a przy których od razu można założyć oszczędności.

Menu